පාවෙන රුපියල

තද සුලං හමාවි,

කුණාටු, සුනාමි ඒවි,

ගං වතුර ඒවි,බෝම්බ ගසාවි,
බූමි කම්පා ඇවිත් පොළොව සෙලවේවී,
නියඟ ඒවි, ඇවිත් පොළොවේ ඉරි තලා යාවි,
යුද්ධ කරාවී,
ආණ්ඩු මාරු වේවි,
වසංගත ඒවී…
මේ මොනවා උනත් ඩොලරය ටික ටික උඩට යාවී,
විටෙක හිමින් යාවි,
විටෙක හයියෙන් යාවි,
මේ අස්ථාවරත්වය මා උපන් දා සිට පැවතෙන්නකි.
මේ නිසා ටික ටික
උද්දමනය වේවි.
අන්තර්ජාතික වෙළඳාම දුෂ්කර වේවි.
එකම හොඳ ඩොලරයට හොඳ මිලක් ලැබීම නිසා අපනයනයට උත්තේජනයක් ලැබීම පමණි.
අනිත් හොඳ රට සිට ඩොලර් උපයන්නන්ට සිය වැටුප ශ්රි ලංකාවේ මුදලින් ඉහළ යාම පමණි.
විසඳුම වන්නේ පහලට ගෙන ඒම නොවේ. එය ස්ථාවර කර ගැනීමය.
අන්තර්ජාතික වෙළදාම සරු වන්නේ ද
ආයෝජන පැමිණෙන්නේ ද
උද්දමනය සීමා වන්නේ ද එවිටය.
නොවන්නේ ද එය මය…
ආදරණීය රුපියල
ඔබ පාවෙවි ඉන්න…
අපි පොඩි කාලේ තිබූ ලොකු රුපියලේ කාසිය ද සතේ කාසිය ද මට මතකයට නැගෙයි. පරණ රුපියලේ කාසිය තැනීමට ගන්නා ලෝහ වල මිල ද රුපියලක් ඉක්මවා ඇති බැවින්ම, දැන් දැන් රුපියලේ කාසිය කුඩාවට තැනීම ඇරඹී තිබේ. එය දැන් මා කුඩා කල සතයට කිට්ටු ය. කඩේකින් රුපියලක් ඉතුරු දුන් විට එය ගණන් නොගන්නා මට්ටමට දැන් පැමිණ තිබේ. සතේ කාසි නොපෙනී ගිය ලෙසම රුපියලේ කාසිය ද නොපෙනී යන දවස වැඩි ඈතක නොවේ.
එවිට රුපියලේ කාසියේ තැන රුපියල් දහයේ කාසිය විසින් ගත්තා සේම රුපියල් දහයේ කාසියේ තැන රුපියල් සියයේ කාසියක් විසින් ගන්නා දවස වැඩි ඈතක නොවේ.
අහෝ රුපියල ඔබ,
සනීපෙටපාවෙවි ඉන්න.
තව පොඩි කාලෙකින්
ඔබත් මියැදෙනු ඇත.
සතයේ කාසිය මෙන්ම…
වෛද්ය පැතුම් කර්නර්

Related Articles

ලෝකය වෙනස් කළ ගොඩක් නිර්මාණ පටන් ගත්තේ විද්‍යාගාර ඇතුලෙම නෙවෙයි.

ලෝකය වෙනස් කළ ගොඩක් නිර්මාණ පටන් ගත්තේ විද්‍යාගාර ඇතුලෙම නෙවෙයි. ගැරෙජ් වල, ගෙවල් වල කාමර වල නව නිර්මාණ බිහිවුනා. මේත් ඒවගේ වැඩක්… මහරගම වාහන වල…

Skip to toolbar